เปลื้อง สมบัติเจริญ

เปลื้อง สมบัติเจริญ

นักแสดง

โปรดักชั่น

2511

สุรพลลูกพ่อ

- อำนวยการสร้าง