เปลว ศิริสุวรรณ

เปลว ศิริสุวรรณ ด้านการศึกษา สาขาจิตรกรรม ภาควิชาศิลปะไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

กํากับการแสดง

2006

ไพรรีพินาศ ป่ามรณะ

- บทภาพยนตร์
2022

ขุนแหย

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2022

ขุนแหย

- เรื่อง/บทภาพยนตร์

นักแสดง

กํากับการแสดง

2013

The Angels นางฟ้าล่าผี

- ผู้กำกับ