เปรื่อง แสนฤทธิ์

เปรื่อง แสนฤทธิ์

นักแสดง

2499

ศึกถลาง

- จ่าพลาย