เปรม เปรมปิติ อ่ำประเสริฐ

เปรมปิติ อ่ำประเสริฐ ชื่อเล่น: เปรม (ชื่ออังกฤษ : Prempiti Umprasert) เป็นนักแสดงชาวไทย

วันเกิด : 22 สิงหาคม 2536
ส่วนสูง 180 ซม.
การศึกษา : คณะดิจิทัลมีเดีย สาขากราฟฟิกดีไซน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปรม เปรมปิติ อ่ำประเสริฐ