เบ๊บ สราวรี พลับพลา

สราวรี พลับพลา ชื่อเล่น: เบ๊บ ชื่ออังกฤษ : Babe Sarawalee Plubpla
  • วันเกิด : 14 เมษายน 2540