เบิ้ล นนทวัฒน์ นำเบญจพล

นนทวัฒน์ นำเบญจพล ชื่อเล่น เบิ้ล (ชื่ออังกฤษ : Nontawat Numbenchapol) เป็นผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างชาวไทย
• เกิด 2 พฤษภาคม 2526
• การศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต

กํากับการแสดง

2560

#BKKY บีเคเควาย

- ผู้กำกับ
2562

ดินไร้แดน

- ผู้กำกับ
2562

โลกปะราชญ์

- ผู้กำกับ
2566

Doi Boy ดอยบอย

- ผู้กำกับ
2567

เทอม 3

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2560

#BKKY บีเคเควาย

- บทภาพยนตร์
2566

Doi Boy ดอยบอย

- บทภาพยนตร์