เบส ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์

ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์ ชื่อเล่น เบส,เบสท์ เกิดวันที่ 8 มกราคม 2536 เป็นนักแสดง นักจัดรายการวิทยุ ด้านการศึกษา มัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ระดับปริญญาตรีจากสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิดอล จากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ