เบสท์ วิชยุตม์ ลิ่มรัตนะมงคล

วิชยุตม์ ลิ่มรัตนะมงคล ชื่อเล่น เบสท์ เป็นนักแสดงชาวไทย เกิดวันที่ 18 ตุลาคม 2540 มีผลงานแสดงละครเรื่องแรกคือ สุดแค้นแสนรัก รับบทเป็น ธนา ลูกชายของอัมพรและหมวดทวี น้องชายต่างพ่อของยงยุทธ ด้านการศึกษาศึกษาจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (ปี 2558) และเคยได้รับเลือกให้ดำรงค์ตำแหน่งเป็นประธานกีฬาสายชมพู ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาปี 2563 ระดับปริญญาตรี ภาควิชาการสื่อสารแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย