เบสท์ กิตติศักดิ์ คงคา

เบสท์ กิตติศักดิ์ คงคา ชื่ออังกฤษ : Best Kittisak Kongka เป็นเภสัชกรและนักเขียนชาวไทย
  • นามปากกา : นายพินต้า
  • เกิด: 22 กรกฎาคม 2533