เบลล์ นิภาดา ขันเงิน

นิภาดา ขันเงิน ชื่อเล่น : เบลล์ ชื่ออังกฤษ : Bell Nipada Khanngern เป็นนักร้องและนักแสดงชาวไทย
• เกิดวันที่ : 21 พฤศจิกายน 2546 (อายุ 20 ปี)

ติดตาม เบลล์ นิภาดา ขันเงิน ได้ที่
IG : bell_nipada
Facebook : เบลล์ นิภาดา
YouTube : เบลล์ นิภาดา OFFICIAL
Tiktok Icon เบลล์ นิภาดา ขันเงิน : @nipada2003

นักแสดง

2566

ดอกหญ้าป่าคอนกรีต

- พาขวัญ สมคำลือ (เบลล์)
2567

ดั่งธรณี

- ชมพูนุช บุญค้ำคูณ (ชมพู)