เบลล์ นันทิกานต์ สิงหา

นันทิกานต์ สิงหา ชื่อเล่น เบลล์ เกิดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2535 เป็นพิธีกร นักแสดง และนักออกแบบชาวไทย ด้านการศึกษา จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวิสุทธรังษี และศึกษาต่อที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักแสดง

2016

บ่วงรักสลักแค้น

- ดุจเดือน
2015

นางร้ายที่รัก

- สายธาร ประเสริฐวรกาญจน์ (น้ำ)