เบน ธีรวีร์ อัศวศิริชัยกุล

กิตติศักดิ์ อัศวศิริชัยกุล (ธีรวีร์ อัศวศิริชัย) ชื่อเล่น เบน เกิดวันที่ 29 สิงหาคม 2530 ด้านการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต