เบญจวรรณ บุญญกาศ

เบญจวรรณ บุญญกาศ

นักแสดง

2522

นาคี

- คำแก้ว / เจ้าแม่นาคี