เนื่อง แผงจันทึก

เนื่อง แผงจันทึก

ช่างภาพ

2501

ม่วยจ๋า

- ถ่ายภาพ