เนส ณินท์ พัฒนกูลกิจ

เนส ณินท์ พัฒนกูลกิจ (ชื่ออื่น ยุทธนา กานิล) เกิด 31 พฤษภาคม 2531 เป็นนักร้องและนักแสดงชาวไทย

นักแสดง

2561

มีเพียงรัก

- สัญญา
2561

เป็นต่อ 2018

- แมน (EP.2) (รับเชิญ)
2559

เสือ ชะนี เก้ง

- (Ep.33, 37) (รับเชิญ)