เทียว ธารา

เทียว ธารา ชื่อจริง วิวัฒน์ พาหุรักษ์ ชื่อเล่น ตุ๋ย ยมทูต แห่ง “พิภพมัจจุราช”
เกิดวันที่ 12 ม.ค.2475
ส่วนสูง 179 ซ.ม.

เป็นบุตรชายคนโต มีพี่น้อง 7 คน ชาย 3 หญิง 4
-การศึกษา จบม.6
-เริ่มต้นวงการบันเทิง แสดงหนังเรื่อง ทรชนคนดี (2499)
-เทียว แสดงหนังในยุค 16 ม.ม.มากมายหลายเรื่อง
-ข้อมูลจากหนังสือดาราภาพปี 2514

*ที่มา: Thai Movie Posters

นักแสดง

2509

นางนกป่า

- เบิ้ม

นักเขียน

2520

หน้าเนื้อใจเสือ

- บทภาพยนตร์
2521

ดงเย็น

- บทภาพยนตร์
2521

เพชรมหากาฬ

- บทภาพยนตร์
2524

คุณหญิงพวงแข

- บทภาพยนตร์
2528

กองพันทหารหญิง

- บทภาพยนตร์