เทียมแข จรูญโรจน์

เทียมแข จรูญโรจน์

โปรดักชั่น

2516

ธนูสวาท

- อำนวยการสร้าง
2521

พ่อเสือลูกสิงห์

- อำนวยการสร้าง