เทียน เหลียวรักวงศ์

นักเขียน

2506

ผู้พิชิตมัจจุราช

- บทประพันธ์