เทียน ชัยณรงค์

โปรดักชั่น

2527

ทหารเกณฑ์เจอผี

- อำนวยการสร้าง
2528

กองพันทหารหญิง

- อำนวยการสร้าง