เทียนชัย พิพัฒน์ภาณุกุล

เทียนชัย พิพัฒน์ภาณุกุล

โปรดักชั่น

2524

บอกว่าอย่ามายุ่ง

- อำนวยการสร้าง
2533

แรงฤทธิ์พิษสวาท

- อำนวยการสร้าง