เทียนชัย ธณชาญชัย

เทียนชัย ธณชาญชัย

กํากับการแสดง

2527

สาวบัวตอง

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2527

สาวบัวตอง

- อำนวยการสร้าง