เทิดพร มโนไพบูลย์

ชื่อ : เทิดพร มโนไพบูลย์ ชื่ออังกฤษ : TERDPORN MANOPHAIBOON

นักแสดง

2563

สิงห์สั่งป่า

- ตาเมี้ยน
2562

สารวัตรใหญ่

- บุญค้ำ (ลุงขายน้ำเต้าหู้ตลาดโต้รุ่ง)
2561

My Hero วีรบุรุษสุดที่รัก มาตุภูมิแห่งหัวใจ

- ผิ่ว (พ่อของนิลา) (รับเชิญ)
2560

7 วันจองเวร 2

- ยามแดง (รับเชิญในตอน ลิฟท์ซ่อนศพ)
2548

นกออก

- เฮียกวง
2561

สัมปทานหัวใจ

- เฮียเม้ง (รับเชิญ)