เทอด ธรณินทร์

เทอด ธรณินทร์

นักเขียน

2513

ฝนใต้

- บทประพันธ์
2522

ผานกเค้า

- บทประพันธ์
2523

ฝนใต้

- บทประพันธ์
2523

วีรบุรุษหนองตากยา

- บทประพันธ์
2528

หักด่านเสือ

- บทประพันธ์
2530

1+1ฉึ่งแหลก

- บทประพันธ์
2530

ฉลามเสือวังตะเคียน

- บทประพันธ์

นักเขียน

2546

ฝนใต้

- บทประพันธ์