เทอด ทรนง

เทอด ทรนง

กํากับการแสดง

2527

ไฟรักผ่านรก

- ผู้กำกับ
2528

หักด่านเสือ

- ผู้ช่วยผู้กำกับ