เทอด ดาวไท

เทอด ดาวไท เป็นนักแสดงและผู้กำกับชาวไทย

นักแสดง

2514

แม่ศรีไพร

- พรานเมฆ

กํากับการแสดง

2522

นักเลงบ้านนอก

- ผู้กำกับ
2522

พะเนียงแตก

- ผู้กำกับ
2524

แม่ค้าตาหวาน

- ผู้กำกับ
2524

สิงห์หนุ่ม

- ผู้กำกับ
2525

ลูกเขยกำนัน

- ผู้กำกับ
2526

ล่าพยัคฆ์

- ผู้กำกับ
2527

แม่มะนาวหวาน

- ผู้กำกับ
2527

ไอ้ชาติเหล็ก

- ผู้กำกับ
2528

นักล่าสลาตัน

- ผู้กำกับ
2529

ตามฆ่า

- ผู้กำกับ
2529

ยิงทิ้ง

- ผู้กำกับ
2530

เดนมนุษย์

- ผู้กำกับ
2530

ลายพาดกลอน

- ผู้กำกับ
2531

คนเถื่อนกทม

- ผู้กำกับ
2531

มือสังหาร

- ผู้กำกับ
2532

สมิงดงดิบ

- ผู้กำกับ
2533

หินตัดเหล็ก

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2520

หน้าเนื้อใจเสือ

- อำนวยการสร้าง
2529

ตามฆ่า

- อำนวยการสร้าง