เทวี คีตาชีวะ

เทวี คีตาชีวะ

โปรดักชั่น

2501

แววมยุรา

- อำนวยการสร้าง
2502

กุหลาบแสนสวย

- อำนวยการสร้าง
2503

ทูตนรก

- อำนวยการสร้าง
2504

คู่พิศวาส

- อำนวยการสร้าง