เทวมิตร กุญชร

เทวมิตร กุญชร

โปรดักชั่น

2501

ขบวนเสรีจีน

- อำนวยการสร้าง
2501

สวรรค์มืด

- อำนวยการสร้าง