เทรย์ ไทยซัน

เทรย์ ไทยซัน

นักแสดง

2014

รักต้องอุ้ม

- เทรย์ หรือ ตาหนู