เทพ เทวี

เทพ เทวี

นักเขียน

2510

เทพธิดาบ้านไร่

- บทประพันธ์
2523

วัยสวิง

- บทประพันธ์
2525

แสนซน

- บทประพันธ์