เทพ มหาเปารยะ

เทพ มหาเปารยะ

นักเขียน

2507

จำปูน

- บทประพันธ์