เทพ ทรัพย์มา

โปรดักชั่น

2527

เสน่ห์สาวใช้

- อำนวยการสร้าง