เทพ ฉันทนิมิ

เทพ ฉันทนิมิ

ลำดับภาพ

2514

โฉมตรูภูธร

- ลำดับภาพ
2515

แม่เนื้อทอง

- ลำดับภาพ

กํากับการแสดง

2516

พยัคฆ์พันลาย

- ผู้ช่วยผู้กำกับ