เทพ ฉันทนิมิตร

เทพ ฉันทนิมิตร

กํากับการแสดง

2520

ลุย

- ผู้ช่วยผู้กำกับ

ลำดับภาพ

2520

ลุย

- ลำดับภาพ