เต๋า ภูศิลป์ วารินรักษ์

ภูศิลป์ วารินรักษ์ ชื่อเล่น เต๋า (ชื่ออื่น เกษม ศรีสมบูรณ์) เป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำและนักแสดงชายชาวไทย
• เกิดวันที่ : 15 มีนาคม 2535 (อายุ 32 ปี)
• ส่วนสูง : 166 ซม.
• การศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี มัธยมศึกษาตอนปลายจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ จังหวัดร้อยเอ็ด ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตาม เต๋า ภูศิลป์ วารินรักษ์ ได้ที่
IG : taophusilpa
Facebook : Tao Phusilpa 
Youtube : เต๋า ภูศิลป์ OFFICIAL
TikTok : @taophusilpa

นักแสดง

2566

มาเฟียลำซิ่ง

- สายฟ้า (รับเชิญ)
2565

ซิ่นลายโส้

- เมืองแคน สานธรรม (แคน)
2564

โนราสะออน

- ปาล์ม
2564

ผู้ใหญ่สันต์ กํานันศรี

- สิบตำรวจเอก อภิรัตน์ หินแก้ว (หมู่เต้)
2564

มนต์รักหนองผักกะแยง

- ยอดชาย โคตรสี (ยอด)
2563

อสรพิษ

- สุดเขต
2563

วาสนารัก

- บดินทร์ เทพทอง (ดินทร์)
2561

ดาวจรัสฟ้า

- ชล อภิชัย
2560

สงครามเพลง

- สุดที่รัก
2560

รักหลงโรง

- ชาลี ห้วยท้ายกุด
2567

ลิเกหมอลำ

- บัวลอย (บัว)