เต๋า พิชัยรักษ์ พิมลมาศ

พิชัยรักษ์ พิมลมาศ ชื่อเล่น: เต๋า ชื่ออังกฤษ : Tao Phichairak Phimonmat
  • วันเกิด : 9 ตุลาคม 2540
  • การศึกษา : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Mister United Continents Thailand 2018
ติดตาม เต๋า พิชัยรักษ์ พิมลมาศ ได้ที่

IG : pitcietao
Facebook : Pitchy Taotao 
TikTok : @pitchytaotao