เต้ กันตะ กัลย์จาฤก

กันตะ กัลย์จาฤก ชื่อเล่น เต้ (ชื่ออื่น ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก)