เต้ย จักร์รินท์ ศิลา

จักร์รินท์ ศิลา ชื่อเล่น เต้ย หรือรู้จักในชื่อ เต้ย ไมค์ทองคำ (ชื่ออังกฤษ : Jakkarin Sila) เป็นนักร้องและนักแสดงชาวไทย

ด้านการศึกษา ระดับมัธยมจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เริ่มเข้าวงการจากการประกวดร้องเพลงในรายการ ไมค์ทองคำครั้งที่ 3