เต็นท์ กัลป์ กัลย์จาฤก

กัลป์ กัลย์จาฤก ชื่อเล่น เต็นท์ ด้านการศึกษา ปริญญาตรี ม.มหิดล คณะ Entertainment Media ปริญญาโทด้าน Produce ที่ New York Film Academy เมืองลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา

กํากับการแสดง

2557

ห้องหุ่น

- ผู้กำกับ
2565

อาชญาเกม

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2557

ห้องหุ่น

- บทภาพยนตร์

กํากับการแสดง

โปรดักชั่น

2558

ห้องหุ่น

- ควบคุมการผลิต