เตือนใจ เตชะรัตนประเสริฐ

เตือนใจ เตชะรัตนประเสริฐ

โปรดักชั่น

2527

เฮฮาเมียนาวี

- อำนวยการสร้าง
2528

สวัสดีความรัก

- อำนวยการสร้าง