เติร์ก คหบดี กัลย์จาฤก

เติร์ก คหบดี กัลย์จาฤก (ชื่ออังกฤษ: Turk Kahabodee Kaljareuk) เป็นผู้กำกับและนักแสดงชาวไทย
  • วันเกิด : 12 กันยายน 2531
  • การศึกษา : มัธยมศึกษา โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต : ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักแสดง

2562

รอยอาฆาต

- (รับเชิญ)
2558

สิงห์รถบรรทุก

- (รับเชิญ)
2557

พายุเทวดา

- คำรณ

กํากับการแสดง

2564

ทางเสือผ่าน

- ผู้กำกับ
2566

ติณณ์เต็มใจ

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2560

หักลิ้นช้าง

- ดูแลการผลิต
2564

ทางเสือผ่าน

- ควบคุมการผลิต