เด่น บัญชา ชุมชัยเวทย์

บัญชา ชุมชัยเวทย์ ชื่อเล่น เด่น เกิด 23 ธันวาคม 2512 พิธีกรรายการและผู้ประกาศข่าว ด้านการศึกษา มัธยมศึกษา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักแสดง

2020

ระบำเมฆ

- (รับเชิญ)
2014

อย่าลืมฉัน

- คุณบัญชา (รับเชิญ)