เด่นชัย จันทร์พันธ์

เด่นชัย จันทร์พันธ์

กํากับการแสดง

2535

มนต์รักลำน้ำชี

- ผู้กำกับ
2536

เสียงแคน ดอกคูน

- ผู้กำกับ
2537

แว่วเสียงแคน

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2535

มนต์รักลำน้ำชี

- บทภาพยนตร์
2536

ดิฉันไม่ใช่โสเภณี

- บทภาพยนตร์
2536

เสียงแคน ดอกคูน

- บทภาพยนตร์
2537

แว่วเสียงแคน

- บทภาพยนตร์

ลำดับภาพ

2537

แว่วเสียงแคน

- ลำดับภาพ