เดียว วิชชพัชร์ โกจิ๋ว

วิชชพัชร์ โกจิ๋ว ชื่อเล่น เดียว (ชื่อเดิม วิชชา โกจิ๋ว) เกิด 13 มีนาคม 2520 เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ไทย กลุ่ม 365 ฟิล์ม ปัจจุบัน ยุติงานกำกับภาพยนตร์ ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีทีเอช ออน แอร์ จำกัด และ กำกับดูแลงาน ด้านการตัดต่อภาพยนตร์ ตามที่ถนัดและชื่นชอบ ด้านการศึกษา ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักแสดง

2548

เพื่อนสนิท

- เดียวพี่เก่า (นักแสดงสมทบ)
2549

เก๋า..เก๋า

- วง ดิ อิมพอสซิเบิ้ล (วัยรุ่น)

กํากับการแสดง

2546

แฟนฉัน

- ผู้กำกับ
2551

หวานขม

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2546

แฟนฉัน

- บทภาพยนตร์
2551

หวานขม

- บทภาพยนตร์

นักเขียน