เดรก สัตบุตร แลดิกี

เดรก สัตบุตร แลดิกี ชื่ออังกฤษ : Drake Sattabut Laedeke เป็นนักแสดงชายลูกครึ่งไทย-อเมริกัน
  • เกิดวันที่ : 1 ตุลาคม 2543
  • ส่วนสูง : 180 ซม.
  • ด้านการศึกษา : ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรีที่คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ติดตาม เดรก สัตบุตร แลดิกี ได้ที่

IG เดรก สัตบุตร แลดิกี : Sattabut Laedeke
Twitter เดรก สัตบุตร แลดิกี : @Drake_Laedeke