เดชา ประการนันท์

เดชา ประการนันท์

นักแสดง

นักเขียน

2500

ฆาตกรรมเปลือย

- บทประพันธ์