เฑียรร์ กรรณสูต

เฑียรร์ กรรณสูต

โปรดักชั่น

2500

รักริษยา

- อำนวยการสร้าง
2502

เลือดทาแผ่นดิน

- อำนวยการสร้าง