เซญ่า พิมพ์มาดา จิตต์เที่ยง

พิมพ์มาดา จิตต์เที่ยง ชื่อเล่น: เซญ่า ชื่ออังกฤษ : Seya Pimmada Chittieng เป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไทย
  • เกิด : 11 สิงหาคม 2545
  • การศึกษา : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดตาม เซญ่า พิมพ์มาดา จิตต์เที่ยง ได้ที่

IG : seya_pimmada