เชื้อ จินดารมย์

เชื้อ จินดารมย์

ช่างภาพ

2508

ฆ่ายัดกล่อง

- ถ่ายภาพ