เชื้อช่วง ฉายายน

โปรดักชั่น

2522

ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก

- อำนวยการสร้าง