เชิดศักดิ์ บูรมปากูล

เชิดศักดิ์ บูรมปากูล

โปรดักชั่น

2504

เลือดนักเลง

- อำนวยการสร้าง